Łożyska liniowe Typy i rodzaje łożysk liniowych

Smarowanie łożysk tocznych

Jak wiadomo, smarowanie oraz konserwacja są bardzo istotnym elementem niezawodnego działania wielu urządzeń i tak samo jest z łożyskami. Bez odpowiedniego smarowania nie uzyskamy optymalnego działania oraz żywotności. Smarowanie łożysk tocznych jest więc ważnym elementem niezawodności działania łożysk.

Smar powinien zapobiegać zużyciu i przedwczesnemu zmęczeniu poprzez tworzenie warstwy smaru na powierzchni styku. Przy smarowaniu olejem powinien zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła. Przy smarowaniu tłuszcz powinien dać dodatkowe uszczelnienie, które powinno zapobiegać przedostawaniu się płynnych, jak i stałych zanieczyszczeń.  Wiadomym elementem smarowania jest zabezpieczenie przed korozją oraz ograniczenie powstającego hałasu.

Wybór rodzaju smarowania łożysk tocznych powinien być już ustalony na etapie projektowania, czy dane łożyska ma być smarowane smarem, czy olejem.

Przy planowaniu używania smaru należy wsiąść pod uwagę działania uszczelniające, ilość pracy wykonywanej przez urządzenie, wpływ zbiornika, nieodprowadzanie ciepła, spłukiwanie opiłków i innych cząstek. Przy oleju natomiast rozpraszanie ciepła łożyska, możliwość wypłukiwania resztek przy ścieraniu, bardzo niskie starty tarcia przy minimalnej ilości smarowania, większe ilości włożonej pracy w uszczelnienie.

Należy też brać pod uwagę w przypadku ekstremalnych warunków pracy stosowanie smarów specjalnych stałych. Musi to być jednak uzgodnione wszystko już na etapie projektowania danego łożyska i ustalania zakresu i warunków pracy.

Leave a comment

Your comment

Łożyska liniowe is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)|