Łożyska liniowe Typy i rodzaje łożysk liniowych

Smarowanie łożysk tocznych

Jak wiadomo, smarowanie oraz konserwacja są bardzo istotnym elementem niezawodnego działania wielu urządzeń i tak samo jest z łożyskami. Bez odpowiedniego smarowania nie uzyskamy optymalnego działania oraz żywotności. Smarowanie łożysk tocznych jest więc ważnym elementem niezawodności działania łożysk.

Smar powinien zapobiegać zużyciu i przedwczesnemu zmęczeniu poprzez tworzenie warstwy smaru na powierzchni styku. Przy smarowaniu olejem powinien zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła. Przy smarowaniu tłuszcz powinien dać dodatkowe uszczelnienie, które powinno zapobiegać przedostawaniu się płynnych, jak i stałych zanieczyszczeń.  Wiadomym elementem smarowania jest zabezpieczenie przed korozją oraz ograniczenie powstającego hałasu.

Wybór rodzaju smarowania łożysk tocznych powinien być już ustalony na etapie projektowania, czy dane łożyska ma być smarowane smarem, czy olejem. Read the rest of this entry »

Prowadnice liniowe z koszykiem kulkowym, typ standartowy.

W tym artykule chciałbym omówić prowadnice liniowe z koszykiem kulkowym, typ samonastawialny, standardowy.

Oprzeć chce się na produktach firmy THK.

Zacznę od produktów oznaczonych symbolami SSR-XW, SSR-XV, SSR-TB, gdzie jest to produkt dla obciążeń promieniowych. Charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumów, umożliwia bardzo duże prędkości. Zapewnia optymalny ruch wózka, który zapewniony jest dzięki stałym odległością kilek od siebie. Posiada rezerwuar smaru pomiędzy kulkami.

Przy tych prowadnicach liniowych głównymi ich obszarami zastosowania są:

– urządzenia transportowe;
– urządzenia do osadzania układów scalonych;
– urządzenia medyczne;
– urządzenia transportowe i dostawcze;
– urządzenia kontrolne;
– automaty do osadzania elementów na płytkach drukowanych;
– instrumenty pomiarowe;
– instrumenty pomiarowe w płaszczyznach 3D;
– kartograficzne plotery współrzędnych;
– roboty montażowe; Read the rest of this entry »

Łożyska – ogólne informacje

W technice ruchu liniowego wykorzystywane są łożyska liniowe kulkowe. Są to najpopularniejsze tuleje, które produkowane są dwóch standardach wymiarowych. Pierwszym jest to standard europejski KB, natomiast drugim japoński LM.

Można je podzielić na następujące grupy, uzależnione od budowy i jednocześnie od zastosowania łożyska:

Łożyska otwarte– Łożyska liniowe zamknięte;
– Łożyska liniowe otwarte;
– Łożyska liniowe regulowane;
– Łożyska liniowe w obudowach SMA, SME, KBSB;
– Łożyska liniowe z kołnierzem LMK, LMF;
– Łożyska liniowe IGUS;

 

Każda z tych grup dzieli się na podgrupy, ale o tym opiszemy w kolejnych artykułach omawiających każde z tych łożysk osobno.

   Newer→

Łożyska liniowe is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)|